บ้านนกสวย (www.noksuoy.com)

   ลวดตาข่าย

ลวดตาข่าย 4 เหลี่ยม ขนาดเส้นลวดเบอร์ 18-24 ขนาดตา 1/2"

ลวดตาข่าย 4 เหลี่ยม ขนาดเส้นลวดเบอร์ลวด 18-24 ขนาดตา 1/2" ขนาดหน้ากว้าง 120 ซม. ความยาว 30 เมตร (ตา 1/2" จะเป็นเบอร์ 22 (0.71) หน้า 1.20x30 m. เบอร์ 22 กับ 24 จะมีแต่หน้า 0.90 cm.)

ลวดตาข่าย 4 เหลี่ยม กันหนู กันงู ขนาดตา 1/4"x1/4"

ลวดตาข่าย 4 เหลี่ยม กันหนู กันงู ขนาดตา 1/4"x1/4" ขนาดหน้ากว้าง 90 ซม. ความยาว 30 เมตร (ตา 1/4" หน้า 0.5 cm.)

่าย