บ้านนกสวย (www.noksuoy.com)

   เลิฟเบิด (Lovebirds)


ผมชื่ออุ้มบุญครับ


จัดหาเข้ามาใหม่เมื่อ 19 ม.ค.60 จำนวน 3 คู่


จัดหาเข้ามาใหม่เมื่อ 19 ม.ค.60 จำนวน 3 คู่


จัดหาเข้ามาใหม่เมื่อ 19 ม.ค.60 จำนวน 3 คู่


2 babys 5-6 month Lutino Lovebird


Yellow-collared Lovebird or Masked Lovebird (Agapornis personatus)


Fischer's Lovebird (Agapornis fischeri)


Lilian's Lovebird or Nyasa Lovebird (Agapornis lilianae)